• Aerotermia.
  • Equipos compactos aire-agua (fan-coils).
  • Equipos compactos autónomos aire-aire (roof-top).
  • Sistemas de expansión directa (Split).
  • Suelo refrescante (Sª glicolado o similar).